PRKernel

Доставчик на новини в реално време в България, който информира своите читатели за последните български новини, събития, информация, пътувания, България.

Активите на инвестиционните фондове в България са се увеличили с 14% на годишна база в края на март

Активите на инвестиционните фондове в България са се увеличили с 14% на годишна база в края на март

20 май (SeeNews) – Активите под управление на инвестиционни фондове, работещи в България, са се увеличили с 14,3% на годишна база до 10,07 милиарда лева (милиарда долара/ милиарда евро) в края на март, съобщи централната банка в понеделник.

Общите активи на инвестиционните фондове се равняват на 5,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2024 г. спрямо 4,8% от БВП през 2023 г. година по-рано, съобщи Българската народна банка (ПНБ) в тримесечен отчет.

Активите на местни и чуждестранни инвестиционни фондове са се увеличили с 3,2% през трите месеца до март в сравнение с края на 2023 г.

Активите под управление на резидентни взаимни фондове са се увеличили със 17,7% на годишна база до 3,26 милиарда рупии през разглеждания период, главно поради 27% подобрение на активите на фондовете за дялово участие. От тази сума 65,3% са в български лева и 30% в евро.

Общо 1560 инвестиционни фонда са били активни в България в края на март при 1530 година по-рано.

Следват подробности (в милиони):

Вид фонд, активи До края на март 2024г До края на декември 2023 г До края на март 2023 г
Инвестиционни фондове – общо 10 069,9 9,753.1 8,806.3
Чуждестранни инвестиционни фондове 6,807.5 6,608.3 6,033.8
Местни инвестиционни фондове 3,262.4 3,144.8 2,772.4
– Наличност 1,987.0 1,895.6 1,564.3
– Облигации 823.6 825.1 806.5
– Смесени, недвижими имоти и други 451.7 424.1 401.6

Източник: БНБ

(1 евро = 1,95583 лева)

READ  Сред страните от ЕС в ЮИЕ България регистрира най-висок ръст на промишленото производство на годишна база през февруари